Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk grundlag

Fællesskaberne, aktiviteterne og klubbens medarbejdere er vigtige medspillere i børnenes dannelse og trivsel.

Hverdagen i klubben indeholder mange forskellige muligheder for børn sammen med pædagogisk uddannede voksne. I klubben er der gode betingelser for, at børnene kan indgå i fællesskaber igennem aktiviteter, der tager udgangspunkt i, hvad børnene er optaget af. 


Børnene inddrages i hvilke aktiviteter, der skal være i klubben.


Aktiviteterne vil give børnene mulighed for at træffe valg, at træne personlige kompetencer, at fordybe sig, stilhed og ro, god energi, være sammen med en nærværende/tilstedeværende voksen omkring en aktivitet, spændende aktiviteter sammen med andre børn, sport og bevægelse, at lære at begå fejl og acceptere dette som en del af udviklingen.


I klubben er aktiviteterne og medarbejderne med til at styrke og dyrke fællesskaber blandt børnene. Børnene skal føle, at de er velkomne og hører til.
I klubben har børnene fri tid, som de selv bestemmer over. At have fri tid til selvvalgte aktiviteter og selv kunne bestemme, hvad man vil lave og med hvem, giver børnene mulighed for at øve sig på selv at vælge, hvad der er vigtigt for dem, at træffe selvstændige beslutninger og på sigt, at ”mestre deres liv”. 


Relationer til de voksne er nærværende og tillidsskabende. Tiden i klubben skal være med til at styrke børnenes tro på dem selv, og lære dem at tage ansvar overfor sig selv og andre.

Børnene nærmer sig teenagealderen, hvor de skal kunne handle ud fra deres egen fornuft. Vi ønsker at være med til, at lære og støtte børnene i at træffe de rigtige valg.
Klubpædagogerne er også skolepædagoger på mellemtrinet på Lindehøjskolen. Skolepædagogerne samarbejder med lærere og forældre om børnenes trivsel og læring i skoletid og fritid.