Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogiske værdier/indhold?

Ud over at være et pasningstilbud for skolens yngste elever (0.-3. klasse) er SFO rammen om børns mulighed for at udvikle deres alsidige personlige kompetencer. Vi vægter fællesskabet for børnene både i deres klasse-grupper og på tværes af aldre.
På SFO er der uddannet personale til stede, der understøtter og guider børnene gennem både selvvalgte og planlagte aktiviteter.

Vi arbejder vi ud fra nedenstående pædagogiske læreplan som vi har udviklet i samarbejde med konsulent fra UCC:

 AT MÆRKE VARMEN FRA EN ANDENS HÅND.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetence til at give og modetage omsorg.

Omsorg, varme, nærhed og empati er grundsten for, at mennesker kan hvile i sig selv og udvikle sig positivet i forhold til de glæder, problemer og konfliktet livet byder. Børn i SFO skal lære at forstå sprogets betydning i samvær med andre, så de oplever, at de kan aflæse andres udtryk, såvel verbalt som kropsligt.
 
AT STYRKE FÆLLESSKABET OG OPLEVE VENSKABER.
-I SFO'en skal børn tilegne sig kompetencer til at værdsætte andre mennesker og kunne knytte relationer på tværs af alder og kulturelle forskelligheder.

For at indgå i et venskab skal børn kunne give og modtage. Børnene skal lære at værdsætte hinanden, - ved at stå ved deres handlinger, ved at tilgive, ved at forhandle og indgå kompromis. 
Vi etablerer fællesskabende aktiviteter, som tilgodeser hvert barns behov.

 AT TURDE VÆRE PÅ "DYBT VAND"
-I SFO'en skal børn tilegne sig kompetencer til at udvikle selvbevidsthed.

Børn skal lære at være tro mod sig selv, mærke sine grænser og lære at tage nye udfordringer. Ved at opleve succes, såvel for sig selv som i det store fællesskab, udvikles selvværd og selvtillid, vigtige skridt på vejen til et selvbevidst menneske.

 AT KUNNE HÅNDTERE TILVÆRELSENS MANGFOLDIGHED.
-I SFO'en skal børn tilegne sig kompetencer til at være ansvarlige, medbestemmende og til at håndtere demokratiets spilleregler.

Ved at få lov til at ytre sig om egne holdninger og ved at opleve et lyttende fællesskab, lærer børn noget om deres handlemuligheder. 

 AT GRIBE TANKER OG IDEER.
-I SFO'en skal børn tilegne sig kompetencer til at realisere deres tanker og ideer med henblik på at kunne skabe en selvstændig hverdag.

I SFO'en skal børn have mulighed for at omsætte egne ideer og tanker til handlinger. De skal lære at holde fast i positive oplevelser og succeser, når de udfordrer deres egne grænser. De skal lære af hinanden og være rollemodel på tværs af alder og køn.
Børn skal opleve at have en stemme ideres hverdag og udvikle en fornemmelse for demokrati, medbestemmelse og kompromis.

 AT MÆRKE SANDET MELLEM TÆERNE.
-I SFO'en skal børn tilegne sig kompetencer til fordybelse i leg.

I SFO'en skal børn have mulighed for at koncentrere sig om legens mangfoldigheder. Børn skal både opleve de formelle og uformelle læringsrum, hvor der er plads til at arbejde med alle sanser, udforske og formidle. De skal lære at forholde sig undrende, nysgerrige og spørgende, ved at få tid og rum til at gå på opdagelse.

 AT OPLEVE GLÆDE VED KULTURENS UDTRYKSFORMER.
-I SFO'en skal børn tilegne sig kompetencer til at udfolde deres fantasi og kreative tænkning.

Børn skal deltage i kulturoplevelser med henblik på at udfolde sig fantasifuldt og skabende. De skal opleve glæden ved at færdiggøre processer og se resultatet af deres indsats. De skal opleve glæden ved små ting og glæden ved at være sammen med andre om skabende processer.

 AT OPLEVE GLÆDEN VED KROPSLIG UDFOLDELSE.
-I SFO'en skal børn tilegne sig kompetencer til at udfolde og udvikle sig kropsligt.

Børn skal deltage i fysisk aktivitet i naturen og i sportsaktiviteter. De skal opleve glæden ved deres krop og dens udfoldelsesmuligheder og det fysiske samvær med andre i leg, spil, dans, sang, stille lytten og dagligdagens gøremål.

Det betyder, at de aktiviteter vi tilbyder børnene understøtter og udfordrer børnene, så de bliver klar til et videre liv når SFO-tiden er slut