Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO

Kontakt og tilmelding/praktisk info

SFO på Lindehøjskolen er beliggende i indskolingshuset. Lokalerne benyttes om formiddagen til undervisning og om eftermiddagen til SFO, pædagoger og lærer samarbejder om brugen.
SFO’en er opdelt i 2 afdelinger med 4 baser. De 4 baser samarbejder både på tværs i hverdagen og i forbindelse med særlige arrangementer.

Kontaktinfo: 
A-spor: 4452 5755
B-spor: 4452 5750
C-spor: 4452 5752
D-spor: 4452 5775
Morgenåbning: 4452 5751

Ind- og udmeldelser sker på www.borger.dk  til d. 1 eller 15. i måneden.

SFO’en er lukket onsdag før påske, fredag efter Kristi Himmelfart og mellem jul og nytår.

Pædagogiske værdier/indhold?

Ud over at være et pasningstilbud for skolens yngste elever (0.-3. klasse) er SFO rammen om børns mulighed for at udvikle deres alsidige personlige kompetencer. Vi vægter fællesskabet for børnene både i deres klasse-grupper og på tværs af aldre.
På SFO er der uddannet personale til stede, der understøtter og guider børnene gennem både selvvalgte og planlagte aktiviteter.

Vi arbejder ud fra nedenstående pædagogiske visioner og værdisætninger som vi i fællesskab har udviklet.

 AT MÆRKE VARMEN FRA EN ANDENS HÅND.
-I SFO'en skal børn tilegne sig kompetencer til at give og modtage omsorg.

Omsorg, varme, nærhed og empati er grundsten for, at mennesker kan hvile i sig selv og udvikle sig positivt i forhold til de glæder, udfordringer og konflikter livet byder. Børn i SFO'en skal lære at forstå sprogets betydning i samvær med andre, så de oplever, at de kan aflæse andres udtryk, såvel verbalt som kropsligt.
 
AT STYRKE FÆLLESSKABET OG OPLEVE VENSKABER.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til at værdsætte andre mennesker og kunne knytte relationer på tværs af alder og kulturelle forskelligheder.

For at indgå i et venskab skal børn kunne give og medtage. Børnene skal lære at værdsætte hinanden, - ved at stå ved deres handlinger, ved at tilgive, ved at forhandle og indgå kompromis.

 AT TURDE VÆRE PÅ "DYBT VAND"
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til at udvikle selvbevidsthed.

Børn skal lære at være tro mod sig selv. De skal lære at tage nye udfordringer. Ved at opleve succes, såvel for sig selv som i det store fællesskab, udvikles selvværd og selvtillid, vigtige skridt på vejen til et selvbevidst menneske.

 AT KUNNE HÅNDTERE TILVÆRELSENS MANGFOLDIGHED.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til at være ansvarlige, medbestemmende og til at håndtere demokratiets spilleregler.

Ved at få lov til at ytre sig om egne holdninger, lære børn noget om deres handlemuligheder. 

 AT GRIBE TANKER OG IDEER.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til at realisere deres tanker og ideer med henblik på at kunne skabe en selvstændig hverdag.

I SFO skal børn have mulighed for at omsætte egne ideer og tanker til handlinger. De skal lære at holde fast i positive oplevelser og succeser, når de udfordrer deres egne grænser. De skal lære af hinanden og være rollemodel på tværs af alder og køn.

 AT MÆRKE SANDET MELLEM TÆERNE.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til fordybelse i leg.

I SFO skal børn have mulighed for at koncentrere sig om legens mangfoldigheder. Børn skal både opleve de formelle og uformelle læringsrum, hvor der er plads til at arbejde med alle sanser, udforske og formidle. De skal lære at forholde sig undrende, nysgerrige og spørgende, ved at få tid og rum til at gå på opdagelse.

 AT OPLEVE GLÆDE VED KULTURENS UDTRYKSFORMER.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til at udfolde deres fantasi og kreative tænkning.

Børn skal deltage i kulturoplevelser med henblik på at udfolde sig fantasifuldt og skabende. De skal opleve glæden ved at færdiggøre processer og se resultatet af deres indsats. De skal opleve glæden ved små ting og glæden ved at være sammen med andre om skabende processer.

 AT OPLEVE GLÆDEN VED KROPSLIG UDFOLDELSE.
-I SFO skal børn tilegne sig kompetencer til at udfolde og udvikle sig kropsligt.

Børn skal deltage i fysisk aktivitet i naturen og i sportsaktiviteter. De skal opleve glæden ved deres krop og dens udfoldelsesmuligheder og det fysiske samvær med andre i leg, spil, dans, sang, stille lytten og dagligdagens gøremål.

Det betyder, at de aktiviteter vi tilbyder børnene understøtter og udfordrere børnene, så de bliver klar til et videre liv når SFO-tiden er slut

Aktiviteter på SFO – en dag på SFO

SFO’en åbner kl. 6.30 for de børn der har behov for morgenpasning. Der åbnes i fælleshuset og frem til kl. 7.30 tilbydes der morgenmad i form af havregryn og cornflakes.
Kl. 7.30 går børn og voksne ud på sporene og kl. 7.50 møder klassernes lærere ind.

Når skoletiden er slut starter SFO. Der tilbydes hver dag forskellige aktiviteter fx bevægelses aktiviteter i salen/uden for, tur til svømmehal/skøjtehal, træarbejde i sløjdlokalet, kreative aktiviteter som syning, maling, perler og meget mere.
Børnene har også mulighed for lege selvvalgte lege i større og mindre grupper.

Der tilbydes hver dag et lille mellem måltid. Er man et meget sultent barn er det en god idé selv at have en ekstra mad med.

SFO’en lukker kl. 17.00 mandag til torsdag, fredag lukker vi kl. 16.

SFO på skolefridage

SFO’en er åben fra kl. 6.30 til kl. 17, fredag til kl. 16.
Alt efter hvor mange børn der kommer på SFO planlægges ture og aktiviteter. Der tilbydes som regel 1-2 ture ud af huset.
Mange børn er glade for ”bare” at lege på SFO’en. Der er god plads, der er ikke så mange der skal deles om legetøjet og ikke mindst er der god tid til fordybelse.

Skolepædagoger

På Lindehøjskolen har vi igennem de sidste mange år haft et godt og udviklende samarbejde mellem pædagoger og lærere.
Der er tilknyttet en pædagog pr. klasse som dels har ansvar for en del af den understøttende undervisning og dels er i klasserummet sammen med en lærerkollega. Pædagogerne er en del af klassen i ca. 10 timer om ugen.
I vores 0. klasser er der tilknyttet 2-3 pædagoger ud over børnehaveklasselederen. Dette gør, at der er 2 voksne til stede i klassen i langt de fleste timer.

Der afholdes fælles skole/hjemsamtaler i indskolingen.

Samarbejde med andre SFO’er

 

Der arrangeres hvert år forskellige arrangementer hvor børnene har mulighed for at møde hinanden på tværs af SFO’er. Vi mødes om fx håndbold, store legedag, syvkamp, atletik, fodbold mv.
Der er særlig tilmelding til de forskellige arrangementer, det hører I mere om.

Brobygning

Brobygningsarbejdet mellem dagtilbud og skoler, er i fortsat udvikling. Der er kontakt mellem de professionelle fra henholdsvis dagtilbud og skole, for derigennem at gøre skiftet til skole/SFO så smidigt som muligt. Forældre er en naturlig del af dette.
Børnene fra dagtilbuddene besøger skole/SFO et antal gange i året før de skal starte i skole.
Dagtilbuddene inviteres til teaterforestilling af vores 0. klasser.

1.maj starter de kommende 0. klassebørn i skole/SFO. Pædagogerne fra SFO har tilrettelagt et forløb for børnene, med udgangspunkt i dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner. Overskriften for maj og juni måned er: Lær din skole at kende i fællesskab med dine kommende klassekammerater.

Når børnene når 3. klasse finder der en brobygning mellem SFO og klub sted. Der er besøgsordning hvor børnene sammen med den pædagog der er i klassen, besøger klubben og derigennem lære pædagoger og muligheder at kende.