MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens principper

Nedenfor findes skolebestyrelsens principper.

  • Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne
  • Princip for vikardækning
  • Principper for økonomistyring og budgetlægning
  • Principper for fordeling af elever til børnehaveklasse. (Klassernes sammensætning)
  • Princip for undervisningsmidler
  • Princip for skole-hjem samarbejdet
  • Princip for lejrskoler
  • Princip for indsats på sundhedsområdet 
  • Princip for køleskab
  • Princip for holddeling
Dokumenter

Princip for vikardækning.pdf

Shape Created with Sketch.

princip for økonomistyring.pdf

Shape Created with Sketch.

Princip for klassedannelse.pdf

Shape Created with Sketch.

Princip for undervisningsmidler.pdf

Shape Created with Sketch.

Skole-hjemsamarbejde (princip)

Shape Created with Sketch.

Princip for lejrskole.pdf

Shape Created with Sketch.