MENU
Aula_close Layer 1

Lindehøjskolens ordensregler

Overordnet gælder:

  • at eleverne til enhver tid skal følge anvisninger fra skolens personale og skolepatruljerne. 
  • at man som elev hører til i det hjemområde/afsnit, hvor ens klasse har hjembase. Her aftales særlige regler for ophold og samvær mellem det voksne team og børnene. 
  • at ordensreglerne gennemgås for børnene i begyndelse af hvert skoleår.

Alles ansvar
Der skal være rart for alle på Lindehøjskolen. Derfor tager man hensyn til hinanden, og hjælper hinanden, når der er behov derfor. Desuden passer vi alle på skolens inventar, bygninger og udearealer, f.eks. rydder vi op efter os selv og undertiden for hinanden, så skolen kan være så fin og ren som muligt.

Boldspil
Der kan spilles bold i gårdene ved vest- og østfløjen. Midtergården/midterområdets forsænkede boldbane er primært til mellemtrinnet i skoletiden. Desuden kan der spilles bold på indskolingens grønne område, på fodboldbanerne – når det er sæson, grusbanen og på "den grønne trekant" ud mod Tvedvangen.

Cyklens plads
Cykel eller knallert parkeres ved cykelstativerne ved indskolingshuset. Desuden kan cykelstativerne ved hovedindgangen benyttes.

Frikvarterer
Indskolingsafdelingen har udeordning i både 10- og 12-frikvarteret, hvor de må være på arealerne i gårdene og det grønne område syd for indskolingshuset.
I de andre afdelinger af skolen kan børnene i frikvartererne vælge om de vil være inde i klassen eller udenfor på skolens udearealer.
Lærerteamet omkring en klasse/afsnit kan dog, hvis det findes hensigtsmæssigt, beslutte at klasser eller enkelte elever skal opholde sig ude.

Frikvarterer – Inde
Hvis man helst vil lave stille ting, er der bedst i hjembasen eller tilhørende fællesrum. Vælger man at være inde, har man også valgt at være stille. Mad spises i hjembase eller fællesområde efter aftale og regler for pågældende afsnit/spor.

Frikvarterer – Ude
Har man har brug for at løbe, hoppe, spille bold, få frisk luft eller i det hele taget behov for at bruge kræfter, er der god plads til dette udendørs. Når man vælger at være ude, kan man opholde sig i gårdene eller på de grønne områder, der omkranser skolen.

Klokken ringer - frikvarteret ender
Når frikvarteret er slut, og klokken ringer, er det tegn til, at en ny lektion begynder. Derfor går man hurtigst muligt, efter klokken har lydt, til det lokale, hvor man skal være.

IT og andet kommunikationsudstyr (f.eks. mobiltelefoner)
Må benyttes i frikvarterer, mellemtimer o.l. og efter aftale med lærere og pædagoger, hvor det har relevans for den igangværende undervisning/aktivitet.

Rulleskøjter, skateboards o.l.
Må ikke benyttes i skoletiden.

Rygning på skolen
Rygning på skolens område er forbudt ved lov fra 1. august 2001.

Snevejr og snebolde
Snevejr er skønt. Det kan sneboldkamp også være; men kast kun med sne på dem, der har lyst til at være med. I skolegården er der "helle" for snebolde, men på området bag skolebygningen – fodboldbanerne - må der kæmpes med sne, når blot det undgås at ramme skolens vinduer.

Spisning
Lærerne har opsyn med eleverne fra bh.klasse til og med 6. klasse under spisningen.

Tilladelse til at forlade skolen
Eleverne i 7., 8. og 9. klasse kan forlade skolen i frikvarterer og i tilfældigt opståede mellemtimer.

Ubetænksomhed - ødelagte ting
Hvis man med vilje eller ved uforsvarlig opførsel ødelægger eller beskadiger skolens inventar og udstyr, må man erstatte dette.

Vedtaget af skolebestyrelsen 18. juni 2009